• CONTRA COVID

Chèk reyalite: Èske lè l sèvi avèk ibipwofèn lè ou gen coronavirus fè sentòm vin pi mal?

18/03 - USA Today

Gen kèk rapò ki sot an Ewòp sijere ke lè’w itilize ibipwofèn oswa lòt klas ki pa estewoyid dwòg anti-enflamatwa (NSAIDs) pou’w trete sentòm kowonaviris la ka rann ou vin pi mal. Pa gen ase enfòmasyon kounye a pou asire w si wi ou non ibipwofèn fè sentòm coronavirus vin pi mal, kòm rapò yo melanje, men pa gen konsèy ofisyèl sou ibipwofèn ofri pa oganizasyon Mondyal Lasante. Yon altènativ pou ibipwofèn ke yo itilize pou kontwole lafyèv se asetaminofèn (Tylenol), ke kèk piblikasyon sijere ke nou ta dwe itilize olye de ibipwofèn. Si ou gen sentòm, tanpri rele yon doktè pou diskite opsyon pou tretman.


Pou li plis klike isit la.
6 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy