• CONTRA COVID

Sen GOP devwale bòdwo masiv coronavirus ki gen ladan chèk pou Ameriken

03/19 - NBC News

Repibliken yo prezante yon bòdwo nan Kongrè Jedi, pou yon pake ijans kowonaviris stimilis, ki ap enkli dirèk yon peman lajan yon sèl fwa kash jiska 1,200 pou chak moun baze sou konbyen kòb moun fè. Plan an poko pase e li anba deliberasyon .


Pou li plis klike isit la.
33 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy