• CONTRA COVID

Resous pou kominote Boston an sou COVID-19 nan plizyè lang

Kanpay ContraCovid met yon lis resous Kominotè pou zòn Boston an pou ede fanmi ki nan bezwen yo. Dokiman an gen ladan asistans lajan kach, materyèl edikatif, enfòmasyon sou peman sèvis piblik, kote pou’w jwenn aksè ak manje, osi byen ke ki jan pou’w nan aksede resous sante mantal. Jwenn aksede dokiman an isit la.


10 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy