• Melissa Gaelle Jean

PLAN POU BIZNIS RE-OUVRI NAN MASSACHUSETTS

Biwo Gouvènè Baker a te anonse yon kat-faz relouvri plan pou Massachusetts. Premye faz plan an deja sou pye, ak kote de adorasyon, biznis esansyèl, ak swen medikal ki pa ijan rekòmanse travay lendi dènye 18 me. Lendi 25 Me se dezyèm dat deplwaman Faz 1 - ak sèvis pèsonèl ( kwafè, salon cheve, kote yo pran swen bèt kay, elatriye), cawash, laboratwa, sèvis gadri, plas, ak biwo (pa nan zòn Boston an) relouvri ak restriksyon ak gid. Yo ankouraje rezidan yo rete lakay yo, mete mask an piblik, e konsèy "rete nan kay" la vin kounye a "pi an sekirite lakay". Yo poko anonse Faz 2-4 plan a, men ofisyèl note ke chak faz ap dire apeprè 3 semèn.
3 vistas0 comentarios

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy