• Melissa Gaelle Jean

Ki kote nou ye an tèm de yon vaksen kont COVID-19?

Apre yo te pibliye jenetik SARS-CoV-2 la 11 janvye 2020, kous pou yon vaksen te akselere. Premye esè COVID-19 nan klinik pou yon vaksen te kòmanse sou 16 mas, 2020. Jou 8 avril la, gen 115 kandida vaksen, 78 kandida vaksen ke yo konfime e 37 ki pa konfime. Nan tout sa yo, 73 kandida vaksen nan etap eksploratwa oswa pre-klinik. 5 nan sa yo, se kandida ki pi avanse yo ki nan devlopman klinik. Efò pou yon vaksen globalman kòm repons de COVID-19 san parèy an tèm de echèl ak vitès. Y’ap eksplore anpil nan nouvo apwòch tou.


5 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy